* Har du behov for å sortere tanker og følelser?

* Har du hatt et strevsomt liv og sliter med traumer?

* Føler du at livet ditt har stagnert?

* Er du i en sorgprosess?

* Kjenner du på angst, sinne, stress eller nedstemthet?

* Føler du deg utbrent og sliten?

* Sliter du i en relasjon eller i forholdet ditt til andre, familie, venner, partner eller kollegaer?

* Opplever du å stå i en livskrise?

Du er velkommen til å utforske deg selv sammen med meg.

Min grunnholdning til mennesker er at vi til enhver tid, gjør så godt vi kan når livet er vanskelig. Jeg er opptatt av hele deg som menneske, dine følelser, tanker og kropp.