Psykoterapi
Psykoterapi


* Har du behov for å sortere tanker og følelser?

* Føler du at livet ditt har stagnert?

* Er du i en sorgprosess?

* Kjenner du på angst, sinne, stress eller nedstemthet?

* Føler du deg utbrent og sliten?

* Sliter du i en relasjon til familie, venner, partner eller kollegaer?

* Opplever du å stå i en livskrise?

Du er velkommen til å utforske deg selv sammen med meg.

Angst - et uttrykk for det usagte