Workshop

En fagdag 

- med barns briller på psykisk helseLæringsmål:

  • Hva er stress – og hvordan viser det seg i hverdagen for den enkelte ansatte
  • Hva er stress for et barn og hvordan oppfatte det fra et barneperspektiv
  • Hvordan påvirker stress barnets psykiske helse
  • Stressforebyggendearbeid for store og små mennesker

 


Faglig forankring:

  • Et utviklingspsykologisk perspektiv på barns psykiske helse

Vi fordyper oss i barnets emosjonelle og kognitive utvikling og arbeider med det relasjonelle samspillet mellom barn-voksne og barn-barn i hverdagen. Og ikke minst mellom voksne-voksne i personalet.

En praktisk tilnærmet workshop i psykisk helse, fra et barns perspektiv.

Bemanningsnormer, rammebetingelser for driften, hyppig personalskiftning, vansker med å finne vikarer og sykemeldinger er en del av hverdagen for dere som arbeider med barn. 

Det å arbeide med barnets psykisk helse handler i stor grad om en bevisstgjøring og et holdningsarbeid i møte med barna i det daglige arbeidet. Uavhengig av rammer for driften.

«Det som er – det er».

Jeg ønsker å skape en engasjert og levende fagdag hvor vi sammen er praktiske og fordyper oss i den reelle hverdagen. 


La oss gjøre noe med det vi kan, med det vi har!

La deg inspirere!

DU er viktig for barnet psykiske helse!

Barn er ikke små voksne