Refleksjoner

* Tenk positivt! Kom deg ut i solen! Smil til verden og verden smiler til deg! Slutt å bekymre deg, det går bra til slutt!

* Har du noen gang gått i en skog hvor alle trærne var like?

* Naturen kommer, som våre følelser, i alle mulige varianter.

* Vi er sure, redde, glade, oppgitte, apatiske, energiske, sinte, triste osv.

* Like fullt blir vi ofte, i beste mening, oppmuntret til å tenke positivt når vi har det vanskelig.

* Treet på bildet blir ikke rett samme hvor positivt vi tenker.

* Ved å være ekte og ærlig om dine følelser, kan du oppdage noe nytt om deg selv og dine valgmuligheter.

* Du er velkommen til å utforske deg selv sammen med meg