Refleksjoner

* Har du hørt uttrykket “en elefant glemmer aldri”?

* Slik er det på mange måter for oss mennesker også.

* Vi preges alle av vår barndom og mange opplevelser setter dype spor.

* Hvordan påvirker din oppvekst deg i dag?

* Barndommen har vært – det får vi ikke endret på.

* Her og nå derimot ligger det mange muligheter.

* Ved å utforske ditt liv, din livskvalitet, dine valg, handlinger og følelser her og nå så kan vi oppdage mye nytt.

* Du er velkommen til å utforske deg selv sammen med meg.