Gestaltterapi
Gestaltterapi

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. De relasjonelle utfordringene du har i eget liv vil på ulike måter komme til uttrykk i møtet med terapeuten, slik at vi gjennom dialog og utforskning kan støtte muligheten for ny relasjonserfaring, bevisstgjøring og endring.


Gestaltterapien er, noe forenklet sagt, oppmerksomhetstrening og utforsking av valg. De følelser og tanker vi ikke er oppmerksomme på gjør alltid noe med oss. De følelser og tanker vi derimot er oppmerksomme på har vi mulighet til å gjøre noe med. Erkjennelsen om oss selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der mennesker møtes. 

Enkelt oppsummert så er Gestaltterapi en metode for å undersøke hvordan dine vanskeligheter oppstår. Denne undersøkelsen foregår i et samarbeid mellom deg og meg. Målet er å finne ut hvem du blir når livet er utfordrende. Sammen ser på på hvordan du ønsker å håndtere livet ditt videre. 

Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler, eksperimenter og rollespill.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre deg på dine følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere kan akseptere, erkjenne og se deg selv og dine valg her og nå. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, og traumer.

Gestaltterapi bygger på et verdigrunnlag, forankret i menneskerettighetene, der mennesker ansees som frie, unike individer som alle har det samme menneskeverd.

Gestaltterapeuten skal vise respekt overfor samtalepartnerens velferd, integritet, verdighet og autonomi. Dette skal gjelde uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning eller sosial status. Gestaltterapeuter er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i henhold til norsk lovgivning.

Angst - et uttrykk for det usagte

Klikk her for mer informasjon om etiske retningslinjer og personvern

Klikk her for mer informasjon om Gestaltterapi