Terapeuten

Psykoterapeut
Psykoterapeut

Hanne Kildahl Kraft f.1968

Jeg er klinisk psykoterapeut som tilbyr individuell terapi for voksne. I tillegg har jeg andre ulike høyskoleutdanninger relatert til relasjonsarbeid, og over 20 års erfaring med å arbeide med mennesker i vanskelige livssituasjoner. 

Jeg er MNGF godkjent Gestaltterapeut og medlem av NGF. Norsk gestaltterapeutforening (NGF) jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningen kvalitets sikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For Gestaltterapeuter i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. 

Min rolle som terapeut

Nøkkelen til hva som er riktig og viktig for deg – og ditt liv, det er det kun du som vet.

Som gestaltterapeut har jeg ingen sannheter om deg. Jeg er ingen ekspert som vet hvordan du skal leve ditt liv eller om hva som bør være viktig for deg. Det er derfor jeg finner jobben min så spennende og lærerik. Hvem er du og hva er du opptatt av? Hva er din historie og hvordan preger den deg?

Min jobb som din terapeut er å støtte og utfordre deg til å bli bedre kjent med deg selv, dine reaksjoner, dine behov og dermed dine valgmuligheter. Din rolle som klient

Din oppgave er kun å være så ærlig, og så nysgjerrig som mulig på hvem du blir når livet ditt er vanskelig. For først når du vet hva du gjør, så kan du velge å gjøre noe annet hvis du ønsker det.

Hva vi skal snakke om er helt opp til deg. For meg er det din opplevelse av det du strever med som er det essensielle. Ingen temaer er for store og ingen er for små. Kanskje du ikke helt vet hvor du skal begynne, men kjenner at noe er strevsomt og ønsker å ha noen å tenke høyt sammen med. Kanskje har du en konkret problemstilling.

Vår relasjon

Når du blir kjent med nye sider av deg selv, eller din historie, så utforsker vi sammen hvilken betydning dette har for ditt liv her og nå.

En grunntanke i gestaltterapien er at vi alle er ansvarlig for våre valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Denne ansvarliggjøringen er avgjørende for at du skal bli kjent med nye måter å håndtere ditt liv på hvis du velger det.

Slike prosesser er krevende. Det vet jeg av erfaring gjennom eget levd liv og mitt arbeid. Jeg vil ikke møte deg nøytralt eller objektivt, men med hele meg slik jeg er. Jeg ønsker å støtte deg med ærlighet og respekt gjennom mitt engasjement, min kunnskap, og min nysgjerrighet på hvem du er, og hva du er i behov av.

Terapi
Terapi

Du er hjertelig velkommen med det du er opptatt av her og nå.